Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Zájmové druhy

Hořeček mnohotvarý český

(Gentianella praecox subsp. bohemica) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

Páchník hnědý

(Osmoderma eremita) zvýšení populace druhu a nárůst vhodných stanovišť – stabilizace 1300 stávajících dutin stromů, výsadba 1500 nových stromů.

Střevlík Menetriesův

(Carabus menetriesi pacholei) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Aktuality

Všechny aktuality

 
14.09.2021

V zámeckém parku v Blatné a na Vrbenských rybnících se ko...

V zámeckém parku v Blatné a na Vrbenských rybnících se na začátku září konal sociologický výzkum, který se zde prováděl v rámci studie zaměřené na Ekosystémové služby, ovlivněné opatřeními v rámci projektu CZ-SK South LIFE, jehož nositelem je Jihočeský kraj. Zprac... Více informací

10.09.2021

Střevlík na cestě z Kapliček na Stožec

Našemu prioritnímu druhu, kterým je střevlík Meneteriesův se na evropsky významné lokalitě Kapličky, díky vhodně nastavenému managementu Více informací

06.09.2021

Na našich lokalitách již kvetou hořečky

Na našich lokalitách již kvetou hořečky

Více informací

1 2