Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Zájmové druhy

Hořeček mnohotvarý český

(Gentianella praecox subsp. bohemica) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

Páchník hnědý

(Osmoderma eremita) zvýšení populace druhu a nárůst vhodných stanovišť – stabilizace 1300 stávajících dutin stromů, výsadba 1500 nových stromů.

Střevlík Menetriesův

(Carabus menetriesi pacholei) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Aktuality

Síťovaní s dalšími projekty LIFE

V rámci vzájemné spolupráce a sdílení know-how o projektech LIFE jsme se setkali s manažerkami tří projektů LIFE, z nichž projekty „Ze života hmyzu“ a „LIFE České středohoří“ právě probíhají a realizace projektu LIFE+ „Motýli CZ SK“ skončila v roce 2016.

Ochrana přírody z Jihočeského kraje až za oceán

Dnes jsme na Krajském úřadě Jihočeského kraje představili náš projekt CZ-SK SOUTH LIFE skupině 8 brazilských studentů. Věříme, že posílením všeobecného povědomí o důležitosti ochrany přírody, docílíme zlepšení jejího stavu.

Obnovení pastvy na lokalitách

Díky našemu slovenskému projektovému partnerovi BROZ se podařilo obnovit a spustit pastvu na lokalitě Starý vrch a části lokality Modrý vrch. Pastva tedy bude probíhat celkem na ploše téměř 30 hektarů.

Drony v ochraně životního prostředí

Pro účely monitorování průběhu a dopadů ochranářských opatření na lokalitách využijeme drony. Získané záběry nám i Vám umožní pohled na ochranu a krásu přírody z jiné perspektivy.

Všechny aktuality

 
25.09.2019

V Javorníku se koná workshop související se záchranou hoř...

V Javorníku na Prachaticku se koná workshop související se záchranou a rozšířením kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. Bohemica).

Více informací

19.09.2019

Monitorovací tým navštívil Vrbenské rybníky - domov páchn...

Vrbenské rybníky nedaleko Českých Budějovic navštívil monitorovací tým...

Více informací