Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Zájmové druhy

Hořeček mnohotvarý český

(Gentianella praecox subsp. bohemica) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

Páchník hnědý

(Osmoderma eremita) zvýšení populace druhu a nárůst vhodných stanovišť – stabilizace 1300 stávajících dutin stromů, výsadba 1500 nových stromů.

Střevlík Menetriesův

(Carabus menetriesi pacholei) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Aktuality

Všechny aktuality

 
13.05.2022

Naši slovenští kolegové z Broz začali s pastvou

Naši slovenští kolegové z Broz (Bratislavského regionálného ochranářského združenie) začali na konci dubna novou pastevní sezónu na Devínskej Kobyle.

Více informací

04.05.2022

Zúčastnili jsme se semináře našich kolegů z projektu LIFE...

Zúčastnili jsme se dvoudenního semináře „Voda ztracená a vrácená – revitalizace mokřadů, pramenišť a toků ve volné krajině“ v rámci projektu LIFE for MIRES.

Více informací

22.04.2022

Informace o našem projektu jsme prezentovali v v ekocentr...

Prezentovali jsme náš projekt v ekocentru Cassiopeia v Českých Budějovicích.

Více informací

1 2 3 4