Základní informace o projektu

Název projektu:
Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku
Projektové schéma:
LIFE; Příroda a biologická rozmanitost
Projektový akronym:
CZ-SK SOUTH LIFE
Kód projektu:
LIFE16 NAT/CZ/000001
Termín realizace:
1. 9. 2017 – 30. 6. 2024

Koordinující příjemce:
• Jihočeský kraj

Přidružení příjemci:
• Krajské školní hospodářství České Budějovice
• Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx
• Bratislavské regionálne ochranárske združenie
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Rozpočet:
7 024 703 € (72,39 % příspěvek Evropské komise – 5 085 000 €, program LIFE)