Vedoucí manažer projektu:

Ing. Eva Dvořáková Ježková, Ph.D.

+420 386 720 720

Koordinátor za Slovenskou republiku (BROZ):

Mgr. Pavol Littera, Ph.D.

+421 948 177 555

 

Vědecký manažer:

Ing. Milena Vlášková, DiS.

+420 386 720 762

PR manažer:

Marek Fügner

+420 725 259 910