Hořeček v Aktualitách ze života Čkyně

Hořeček v Aktualitách

 

Hořeček v Českém rozhlase

Reportáž o hořečku naleznete zde.

 

Hořeček v denících Právo a Aha!

 

Hořeček v Mf Dnes a v Denících Bohemia