Základní informace o projektu

Název projektu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku
Projektové schéma: LIFE; Příroda a biologická rozmanitost
Projektový akronym: CZ-SK SOUTH LIFE
Kód projektu: LIFE16 NAT/CZ/000001
Termín realizace: 1.9.2017 – 30.6.2024
Rozpočet: 7 024 703 € (72,39 % příspěvek Evropské komise – 5 085 000 €, program LIFE)

Koordinující příjemce:
• Jihočeský kraj

Přidružení příjemci:
• Bratislavské regionálne ochranárske združenie
• Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx
• Krajské školní hospodářství České Budějovice
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

                                                                
 

O čem je projekt CZ-SK SOUTH LIFE? To se dozvíte v reportáži Jihočeské televize