Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Zájmové druhy

Hořeček mnohotvarý český

(Gentianella praecox subsp. bohemica) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

Páchník hnědý

(Osmoderma eremita) zvýšení populace druhu a nárůst vhodných stanovišť – stabilizace 1300 stávajících dutin stromů, výsadba 1500 nových stromů.

Střevlík Menetriesův

(Carabus menetriesi pacholei) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Aktuality

Všechny aktuality

 
14.11.2021

Dřevěné bariéry chrání hořečkovou lokalitu v Úbislavi

Dřevěné bariéry znovu chrání vzácný hořeček před projíždějícími automobily v Evropsky významné lokalitě Úbislav. 

Více informací

12.11.2021

Kolegové z KŠH provádí zdravotně bezpečností ořezy v blat...

V zámeckém parku v Blatné jsou v tyto dny kolegové z Krajského školního hospodářství. V rámci nastavených managementových opatřeních tu provádí zdravotně bezpečnostní ořezy stromů. Postup je doporučený odbornou studií, která popisuje péči o biot... Více informací

02.11.2021

Inspirovali jsme se projektem na Lipensku, díky kterému d...

Díky zajímavému projektu na Lipensku dojde k vytvoření mokřadu rašelinného typu a vytvoření tůní

Více informací

1 2 3 4 5 6 7