Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Zájmové druhy

Hořeček mnohotvarý český

(Gentianella praecox subsp. bohemica) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

Páchník hnědý

(Osmoderma eremita) zvýšení populace druhu a nárůst vhodných stanovišť – stabilizace 1300 stávajících dutin stromů, výsadba 1500 nových stromů.

Střevlík Menetriesův

(Carabus menetriesi pacholei) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Aktuality

Všechny aktuality

 
29.09.2021

Networking s dalším českým LIFE projektem

Setkali jsme se s v rámci networkingu se zástupci projektu Jedna příroda.

Více informací

21.09.2021

Na našich lokalitách se počítají hořečky

Na našich lokalitách v těchto dnech probíhá monitoring hořečků. Tzv. počítání probíhá na všech lokalitách v celé České republice. Nás samozřejmě nejvíc zajímá náš prioritní druh.

Více informací

14.09.2021

V zámeckém parku v Blatné a na Vrbenských rybnících se ko...

V zámeckém parku v Blatné a na Vrbenských rybnících se na začátku září konal sociologický výzkum, který se zde prováděl v rámci studie zaměřené na Ekosystémové služby, ovlivněné opatřeními v rámci projektu CZ-SK South LIFE, jehož nositelem je Jihočeský kraj. Zprac... Více informací

1 2 3 4 5 6