Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Zájmové druhy

Hořeček mnohotvarý český

(Gentianella praecox subsp. bohemica) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

Páchník hnědý

(Osmoderma eremita) zvýšení populace druhu a nárůst vhodných stanovišť – stabilizace 1300 stávajících dutin stromů, výsadba 1500 nových stromů.

Střevlík Menetriesův

(Carabus menetriesi pacholei) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Aktuality

Všechny aktuality

 
17.05.2021

V Blatné jsme natáčeli Terčin zvířecí svět

V zámeckém parku v Blatné natáčela Česká televize oblíbený pořad Terčin zvířecí svět. Vysílaný bude na Déčku 18.června. V hlavní roku byl předmět ochrany našeho projektu CZ-SK South LIFE páchník hnědý.

Více informací

02.05.2021

Monitorovací mise

Fotky z monitorovací mise, kterou jsme v minulém týdnu přivítali na našich lokalitách. Na snímcích je zachycena kontrola lokalit a provedených managementových prací.

Více informací

13.04.2021

Jarní vyhrabávka v lokalitě Hroby

Letošní jarní vyhrabávka v Evropsky významné lokalitě Hroby, o kterou se staráme v rámci našeho projektu. Díky této zvláštní péči tu letos pokvete náš prioritní druh hořeček mnohotvarý český.

Více informací

1 2 3 4 5 6 7