Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Zájmové druhy

Hořeček mnohotvarý český

(Gentianella praecox subsp. bohemica) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

Páchník hnědý

(Osmoderma eremita) zvýšení populace druhu a nárůst vhodných stanovišť – stabilizace 1300 stávajících dutin stromů, výsadba 1500 nových stromů.

Střevlík Menetriesův

(Carabus menetriesi pacholei) zvýšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Aktuality

Všechny aktuality

 
24.09.2022

Exkurze na EVL Háje

Návštěvníky festivalu NaturVision seznámíme s EVL Háje a s ochranou hořečku mnohotvarého českého. Všechny Vás srdečně zveme!

Více informací

15.09.2022

Den otevřených dveří projektu CZ-SK SOUTH LIFE a oslava 3...

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří projektu CZ-SK SOUTH LIFE a oslava 30. výročí programu LIFE do Zoo Hluboká. 
Akce se bude konat v pátek 23. 9. 2022 od 9 h

Více informací

06.09.2022

CZ-SK SOUTH LIFE u kolegů v Rakousku

Sdíleli jsme zkušenosti s péčí o hořeček mnohotvarý český se stakeholdery v Dolním Rakousku.

Více informací

1 2 3 4 5 6 7