21.01.2019

Obnovení pastvy na lok...

Díky našemu slovenskému projektovému partnerovi BROZ se podařilo obn...

Více informací
02.01.2019

Síťovaní s dalšími pro...

V rámci vzájemné spolupráce a sdílení know-how o projektech LIFE jsm...

Více informací
20.12.2018

Drony v ochraně životn...

Pro účely monitorování průběhu a dopadů ochranářských opatření na lo...

Více informací
18.12.2018

Aktualizace informací ...

Aktualizujeme informace k evropsky významným lokalitám, na kterých b...

Více informací
28.11.2018

Přednášky pro ZŠ

Přednáška pro 3. třídy v ZŠ České Budějovice - Rožnov. Zvídavé děti ...

Více informací
20.11.2018

Nákup traktoru Lamborg...

Náš vozový park se stále rozšiřuje. Dalším "do sbírky" je kolový tra...

Více informací
12.10.2018

Brožura LIFE pro život

Byla vydána tištěná brožura „LIFE pro život“, která představuje prob...

Více informací
19.09.2018

Propagace projektu ve ...

Také díky našemu slovenskému partneru BROZ se již od počátku objevuj...

Více informací
19.09.2018

Soutěž na projektových...

Právě kvete! Endemit našeho projektu hořeček český. A otázka naší so...

Více informací
19.09.2018

Návštěva hořečkových l...

Návštěva projektových lokalit před hlavní hořečkovou sezónou: PR Nad...

Více informací
19.09.2018

Prezentace projektu na...

Ve dnech 15. a 16. června byl náš projekt CZ-SK South LIFE prezentov...

Více informací
11.07.2018

Nákup stroje TRUXOR DM...

Dalším strojem, který bylo nutné zakoupit speciálně pro péči o rašel...

Více informací
1 2 3 4