Návštěva kolegů z ostatních projektů LIFE

Navzdory době nepříznivé nejen pro společné setkávání projektů, tzv. networking, jsme v září a říjnu hostili kolegy z různých koutů ČR ze čtyř projektů LIFE. Všechny tyto projekty jsouzaměřené na ochranu přírody, jednotlivých druhů a stanovišť, či specificky na zajištění a péči o chráněná území soustavy Natura 2000. 

V září jsme přivítali projekt LIFE OSMODERMA 2017, který zachraňuje biotopy páchníka hnědého v krajině Poodří. Ve dnech 17.-18.9.2020 jsme společně navštívili EVL Vrbenské rybníky, EVL Blatnou a školní Polesí Hůrky Krajského školního hospodářství České Budějovice. Představili jsme kolegům blíže naše lokality, aplikovaná ochranná opatření, pracovní tým i používanou techniku (jak drony, tak stroje). Věnovali jsme se především metodě ošetřování stromů, jakožto biotopů vzácných druhů živočichů, spolupráci s vlastníky, PR strategii a další. Na zámku v Blatné nás dokonce přivítala sama paní baronka Jana Germenis-Hildprandt.

Na začátku října za námi dorazili kolegové z projektů LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, LIFE ZE ŽIVOTA HMYZU a JEDNA PŘÍRODA (IP LIFE). Ve dnech 1.-2.10.2020 jsme zavítali do EVL Nerestký lom, EVL Pastvina u Přešťovic, EVL Kozlovská stráň a EVL Borkovická blata. Hlavním tématem byla péče o travnatá stanoviště, která máme v našich projektech společná. Jako kontrast jsme probrali i péči o rašelinné lesy a stabilizaci hydrologického režimu v nich. Navázali jsme diskusí o PR strategii, technice a spolupráce s vlastníky.

V obou případech nám vyšlo krásné počasí, proto jsme trávili veškerý společný čas na našich projektových lokalitách a mohli konzultovat (nejen) realizaci managementových opatření přímo v terénu. Navázali jsme užší spolupráci, předali si vzájemně zkušenosti, sdíleli jsme poznatky a probíhala podnětná diskuse. Doufáme, že si kolegové společně strávený čas rovněž užili a příště se potkáme třeba na jejich projektových lokalitách.

Eva Ježková, vedoucí projektu CZ-SK South LIFE