30 let výročí programu LIFE

K 30. výročí programu LIFE jsme si pro Vás připravili den otevřených dveří našeho projektu CZ-SK SOUTH LIFE.
Akce se uskuteční v ZOO Hluboká, Hluboká nad Vltavou v pátek 23. 9. 2022 od 9:00.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU.Náš projekt je realizován od 1.9.2017 do 30.6.2024. Staráme se o 25 evropsky významných lokalit v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku. Jihočeský kraj je koordinujícím příjemcem projektu, jeho partnery jsou v Čechách Krajské školní hospodářství České Budějovice a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx a na Slovensku Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Program:

  • ukázky techniky používané při péči o zájmové druhy

  • využívání bezpilotních letounů při ochraně přírody

  • seznámení s dalšími projekty na ochranu přírody z ČR a programu LIFE
    (JEDNA PŘÍRODA; LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ; LIFE SOUTHMORAVIA; LIFE SUBPANNONIC)

  • soutěže o ceny

  • pro nejmenší "živý" brouk páchník