Zadavatel

 Název VŘ

ZO ČSOP ONYX

PR – letáky, brožury, publikace, mapy, zprávy a reklamní předměty

ZO ČSOP ONYX

PR – vytvoření a provoz webových stránek

ZO ČSOP ONYX

PR – film a foto

Jihočeský Kraj

Pořízení kancelářského vybavení

Jihočeský Kraj

 

Pořízení strojů a technického vybavení I.

 

 

Jihočeský Kraj

Pořízení strojů a technického vybavení II.

Jihočeský Kraj

Monitoring dopadů projektu na cílové druhy a stanoviště

Jihočeský Kraj

Monitoring socioekonomických dopadů projektu