V rámci vzájemné spolupráce a sdílení know-how o projektech LIFE jsme se setkali s manažerkami tří projektů LIFE, z nichž projekty „Ze života hmyzu“ a „LIFE České středohoří“ právě probíhají a realizace projektu LIFE+ „Motýli CZ SK“ skončila v roce 2016. Jak je již z názvu projektů zřejmé, jsou zaměřeny na podporu ohrožených druhů hmyzu, kromě krásných denních motýlů (modrásek černoskvrnný, ohniváček černočerný, jasoň dymnivkový ad.) i roháče obecného s charakteristickými velkými kusadly u samců, či saranče vrzavé, jejíž samci vydávají za letu charakteristický zvuk. Hmyz je ohrožen z důvodu úbytku vhodných lokalit, a tak jsou projekty, jako náš projekt, zaměřeny na vhodný management a obnovu tradičního hospodaření v krajině. Bližší informace o projektu můžete nalézt na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny, projekt „LIFE Ze života hmyzu“ a „Motýli CZ-SK“.

Projekt LIFE České středohoří je naopak zaměřen na podporu teplomilných stanovišť s výskytem evropský chráněných druhů živočichů: přástevníka kostivalového, saranče skalní a ještěrky zelené a rostlin: kavylu olysalého, koniklece otevřeného a střevíčníku pantoflíčku. Bližší informace o projektu naleznete ZDE.

Setkání bylo velice hodnotné a věříme, že získané informace dobře využijeme ke zlepšení našich projektů. Těšíme se na další případnou spolupráci.