Dnes jsme na Krajském úřadě Jihočeského kraje představili náš projekt CZ-SK SOUTH LIFE skupině 8 brazilských studentů. Studenti byli seznámeni s problematikou ohrožení cílových druhů, stanovišť a našimi opatřeními a plánovanými záměry pro jejich posílení a udržení pro další generace. Jako vzpomínku studenti obdrželi propagační materiály, díky kterým mohou projekt přiblížit svým přátelům. Věříme, že posílením všeobecného povědomí o důležitosti ochrany přírody, docílíme zlepšení jejího stavu.

Krmení jehňátek a kůzlátek