Byly přidány bližší informace o 25 projektových, evropsky významných lokalitách na území ČR. Na stránkách jednotlivých lokalit naleznete tabulku uvádějící rozlohu lokality, překryv lokality s jinými zvláště chráněnými územími a zejména projektový cíl ochrany a bodový přehled plánovaných opatření. Níže na stránkách je uveden slovní popis lokality zahrnující vyskytující se druhy rostlin a živočichů. Slovní popis je doplněn o doprovodnou fotogalerii zobrazující přírodní krásy lokality.

V současné době zpracováváme mapové podklady k jednotlivým lokalitám. Máme v plánu doplnit charakteristiku zájmových druhů a rovněž popis lokalit na slovenském území. Sledujte naše stránky http://www.south-life.cz a rovněž náš Facebook pro nové informace.